Doplňkové služby

Spedice

Nabízíme spediční služby pro dopravu sypkých materiálů, kameniva a odpadů kamiony, soupravami i sólo vozy v rámci České republiky i mezinárodně v Polsku a na Slovensku.

Recyklace a třídění materiálů

Recyklujeme a třídíme sypké materiály jako zeminy, kamenivo, stavební suti, beton, cihlobeton aj.

Ukládky zemin a stavebních odpadů

Realizujeme nakládku, přepravu i ukládky zemin a stavebních odpadů ze stavebních akcí, demolic, rekultivací apod.

Pronájmy strojů

Zajišťujeme pronájem stavebních strojů na stavby většího i menšího charakteru jako nakladače, bagry, traktorbagry aj.

Stavební práce

Realizujeme stavební práce spojené se zeminami, výkopy a pokládáním konstrukčních vrstev z kameniva lomového a těženého kameniva.

Stavba oplocení, gabionů a gabionových plotů

Stavíme gabiony, kamenné ploty, sypané gabionové ploty, průmyslové oplocení včetně bran, branek a jejich automatizace.

Technické a biologické rekultivace pozemků

Technicky a biologicky rekultivujeme pozemky návozem zemin a modulací povrchu pozemků, včetně vytváření ochranných valů proti hluku a znečištění. Provádíme rekultivace biologické výsadbou kultivačních porostů.