Technické a biologické rekultivace pozemků

Technicky a biologicky rekultivujeme pozemky návozem zemin a modulací povrchu pozemků, včetně vytváření ochranných valů proti hluku a znečištění. Provádíme rekultivace biologické výsadbou kultivačních porostů.