Kamenivo

Prodej a dodávka stavebního kameniva

Naše společnost zajišťuje dodávky stavebního kameniva na klíč včetně dopravy pro malé, střední i velké investiční akce. Dodávané sypké stavební hmoty jsou určeny pro použití do betonu, malt, pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy inženýrských a pozemních komunikací, podloží pro průmyslové objekty a haly, letištní a jiné dopravních plochy.

Petrokámen dodává kamenivo pro všechny stavební účely dle norem:
 • ČSN EN 13242 – kamenivo pro stmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a komunikace
 • ČSN EN 12620 – kamenivo do betonu
 • ČSN EN 13043 – kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch
 • ČSN EN 13139 – kamenivo pro malty podle
 • ČSN EN 13383-1 – kámen pro vodní stavby

Lomové kamenivo

Moravská droba

Moravská droba je sedimentární hornina modré, šedomodré a hnědošedé barvy obsahující zrna živce a křemene. Plochy kamene jsou obvykle ploché s ostrými hranami. Využití droby je určeno především ve stavebnictví a také jako okrasného kameniva.

Krystalický vápenec

Dodávaný vápenec je bělavě hnědošedá hornina, tzv. Štramberský vápenec. Pro svou vysokou čistotu se využívají nejen do stavebnictví, ale i v hutním průmyslu, chemickém průmyslu, potravinářství a v ekologii.

Dodávané frakce lomového kameniva:

 • 0/4, 0/8, 0/16, 0/32, 0/63, 0/125, 0/150, 0/300 aj.
 • 4/8, 8/11, 11/22, 8/16, 16/22, 16/32, 32/63, 50/80, 80/100, 63/125 aj.
 • lomový tříděný kámen, lomový netříděný kámen, kámen pro vodní stavby, záhozový kámen, kámen do gabionu
 • případně další frakce na dotaz

Další horniny

Mezi další běžně dodávané kamenivo patří žula, čedič, pískovec a rula, případně další dle potřeby.

Těžené kamenivo

Těžené kamenivo dodáváme ze štěrkoven a pískoven v České republice, z Polska a ze Slovenska. Distribuujeme všechny druhy písků používané ve stavebnictví jako písky kopané i zásypové, stejně tak jako speciální písky slévárenské a sklářské křemičité písky.

V nabídce máme kromě stavebních materiálů i písky, kačírky a valouny určené pro estetické účely do zahrad, jezírek i gabionů.

Dodávané frakce těženého kameniva:

 • Prané těžené kamenivo – 0/1, 0/2, 0/4, 0/8, 0/16, 0/63, 0/100, 2/8, 4/8, 8/16, 16/22, 16/32, 32/63, 63/80, 63/250 a 100/150
 • Neprané těžené kamenivo – 0/4, 0/8, 8/16, 8/32, 32/90, 63/80 aj.
 • Velké říční valouny aj.

Umělé kamenivo

Pro stavební účely dodáváme včetně dopravy umělé kamenivo jako vysokopecní, litou konvertorovou a ocelárenskou strusku, popílky a umělé keramické kamenivo typu liapor, keramzit a perlit.

Dodávané frakce umělého kameniva:

 • Litá konvertorová struska – 0/8, 8/11 a 11/22
 • Ocelárenská struska – 0/8, 0/63
 • Vysokopecní struska – 0/8, 8/16, 16/32, 32/63, 32/90, 63/150, 90/150 aj.
 • Umělá keramická kameniva dodáváme dle aktuální potřeby poptávaného z široké řady frakcí a typů kameniva.

Recyklované kamenivo

Mezi recyklované kameniva dodávaná ke stavebním účelům patří recykláty z betonu, cihel, cihlobetonu, kamenito hlinité přesívky aj. Dodávané frakce se odvíjí od aktuálně zpracovávaného recyklátu.

Hrubé kamenické výrobky

Dodáváme hrubé kamenické výrobky z žuly, ruly, čediče, břidlice, pískovce, ortoruly a dalších materiálů. Dodáváme i nestandardní formáty a barvy kamenických výrobků zpracovávané štípáním, tryskáním, opalováním, řezáním apod. Dodáváme také červenou, černou a šedou žulu.

Orientační formáty kamenických výrobků:

 • Dlažební kostky štípané a řezané – 4/6, 8/10, 15/17 i větší
 • Krajníky, patníky, palisády, mozaiky aj.
 • Šlapáky, obkladové pásky, soklové kameny, haklíky, kopáky, hranoly, odesky aj.
 • kamenné lavice, parapety aj.

Zemina

Dle aktuální nabídky dodáváme zásypovou zeminu vhodnou pro rekultivační účely. Pro aktuální nabídku zemin kontaktujte oddělení obchodu.