Recyklace, demolice, výstavba a další služby

Recyklace

Recyklujeme zeminy a stavební odpady na výrobky opětovně použitelné na stavbách. Recyklaci provádíme mobilními drtícími a třídícími linkami přímo na stavbách nebo ve sběrných dvorech. Nejčastějšími recyklovanými stavebními odpady jsou zeminy, zeminy s kamením, směsi použitého kameniva, kolejové svršky, betony, stavební sutě, cihly, asfaltové vyfrézky a kry.

Výroba a zpracování kameniva

Vyrábíme a zpracováváme kamenivo mobilními drtícími a třídícími linkami v kamenolomech a pískovnách v rámci celé ČR a Slovenska na základě oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.

Demolice

Provádíme demoliční práce stavebních objektů a ocelových konstrukcí.

Stavební práce

Realizujeme zemní a výkopové stavební práce.

Pronájmy strojů

Zajišťujeme pronájem stavebních strojů na stavby většího i menšího charakteru jako nakladače, bagry, traktorbagry aj.

Stavba oplocení, gabionů a gabionových plotů

Stavíme gabiony, kamenné ploty, sypané gabionové ploty, průmyslové oplocení včetně bran, branek a jejich automatizace.

Technické a biologické rekultivace pozemků

Technicky a biologicky rekultivujeme pozemky návozem zemin a modulací povrchu pozemků, včetně vytváření ochranných valů proti hluku a znečištění. Provádíme rekultivace biologické výsadbou kultivačních porostů.