OBĚDOVÁ PAUZA V ČASE 11-11:30 HOD. | AKTUÁLNÍ CENÍK PLATNÝ OD 30. 6. 2023

Služby

Doprava

Vnitrostátní a mezinárodní doprava sypkých materiálů. Společnost Petrokámen s.r.o. zajišťuje mezinárodní a vnitrostátní kamionovou dopravu sypkých materiálů a spediční služby.

Přepravované materiály

 • všechny druhy přírodního, umělého i recyklovaného kameniva
 • stavební sutě, recykláty, výkopové zeminy
 • sypké odpady
 • uhlí, koks a další paliva
 • řepa, obilí a podobné sypké komodity
 • ostatní sypké materiály

Vlastní vozový park

 • 3 ks Tahač emisní třída EURO 6
 • 3 ks sklápěcí hardoxové ocelové vany

Smluvní přepravci

 • tahače se sklápěcími návěsy cca 30 tun materiálu
 • soupravy 26 až 30 tun
 • sólo 6koly 12 až 15 tun a 8koly 18 tun
 • drobná přeprava 1,5 až 7 tun

Recyklace

Recyklujeme zeminy a stavební odpady na výrobky opětovně použitelné na stavbách. Recyklaci provádíme mobilními drtícími a třídícími linkami přímo na stavbách nebo ve sběrných dvorech. Nejčastějšími recyklovanými stavebními odpady jsou zeminy, zeminy s kamením, směsi použitého kameniva, kolejové svršky, betony, stavební sutě, cihly, asfaltové vyfrézky a kry.

Drcení a třídění

Disponujeme vlastní mobilní recyklační linkou. Jedná se o mobilní čelisťový drtič na pásovém dopravníku s magnetickým separátorem a váhou. Jedná se také o mobilní dvousítný hrobutřídič na pásovém dopravníku. Obsluhu strojů zajišťuje kolový nakladač.

Zpracování kameniva

Vyrábíme a zpracováváme kamenivo mobilními drtícími a třídícími linkami v kamenolomech a pískovnách v rámci celé ČR a Slovenska na základě oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.

Stavební a zemní práce

Provádíme bourací práce a vše okolo zemních prací. Výstavba parkovišť a dlážděných povrchů. Také se jedná o pozemní komunikace a příjezdové cesty. Provádíme výstavbu speciálních základových konstrukcí.

© 2024 Petrokámen s.r.o. Všechna práva vyhrazena.