OBĚDOVÁ PAUZA V ČASE 11-11:30 HOD. | AKTUÁLNÍ CENÍK PLATNÝ OD 6. 3. 2024

O nás

Vaše starosti řešíme rychle, spolehlivě a férově…

Návrh optimálního řešení a zpracování cenové nabídky realizujeme obvykle do druhého pracovního dne.

Společnost Petrokámen s.r.o. zajišťuje řešení na klíč pro firmy i jednotlivce v těchto oblastech stavebnictví. Dodáváme veškeré těžené, lomové,  recyklované a umělé kamenivo, hrubé kamenické výrobky včetně dopravy až na místo Vaší stavby. Zbavíme vás výkopové zeminy a stavebních odpadů včetně nebezpečných. Přepravujeme kamenivo, odpady a další sypké materiály kamiony, soupravami i solo nákladními automobily. Provádíme drcení a třídění kameniva, recyklaci odpadů, demolice a stavební práce. Většinu našich činností zabezpečujeme v regionu Severní a Střední Moravy pro malé, střední i velké investiční akce.

Sortiment

Druhy dodávaného kameniva

 • Přírodní drcené lomové kamenivo (drť, štěrkodrť, třízený lomový kámen)
 • Přírodní těžené kamenivo prané (písek, štěrkopísek, kačírek)
 • Zásypový písek
 • Maltový a omítkový písek
 • Struskové kamenivo (ocelárenská, vysokopecní a černouhelná struska)
 • Tříděná a netříděná haldovina
 • Betonový, cihlobetonový a asfaltový recyklát
 • Kamenické žulové výrobky (žulové kostky, krajníky, desky, odseky aj.)
 • Další kamenické výrobky z pískovce, ruly, čediče, moravské droby, vápence (haklíky, obklady, štětovou dlažbu aj.)

Kamenivo je dodáváno dle norem

 • kamenivo pro stmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a komunikace podle ČSN EN 13242
 • kamenivo do betonu podle ČSN EN 12620
 • kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch podle ČSN EN 13043
 • kamenivo pro malty podle ČSN EN 13139
 • kámen pro vodní stavby podle ČSN EN 13383-1

Kamenivo je dodáváno ve frakcích

0/2, 0/4, 4/8, 8/16, 16/22, 16/32, 32/63, 63/125, 0/8, 0/16, 0/32, 0/63, 0/125, 0/150, 100/300 aj.
Dle dohody je možné nabídnout prakticky všechny možné frakce.

Operační program Zaměstnanost

Jsme zapojeni do výzvy “PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ II”, která je spolufinancována Evropskou unií. Hlavním cílem výzvy je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců, a zajistit tak soulad jejich kompetentnosti s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.
Výzva je zahrnuta v programu OP Zaměstnanost 2014-2020 a jejím řídícím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
Náš projekt bude finalizován v roce 2021 a po jeho ukončení se k němu na svých stránkách vrátíme s doplňujícími a upřesňujícími informacemi ohledně výstupů a dosažených výsledků.

Projekt Využití inovativní technologie, registrační číslo CZ.31.5.0/0.0/0.0/22_010/0003209
je spolufinancován Evropskou unií

Cílem projektu je zavádění inovativních technologií při využívání stavebních a demoličních odpadů (beton). Realizací projektu dojde k rozšíření potenciálu pro zavádění moderních nízkouhlíkových technologií v oblasti nakládání s odpady.

© 2024 Petrokámen s.r.o. Všechna práva vyhrazena.