AKCE - recyklace materiálů

Společnost Petrokámen s.r.o. nabízí zpracování odpadu pomocí mobilní recyklační linky:

  • mobilní čelisťový drtič s váhou na vynášecím dopravníku a magnetickým separátorem
  • mobilní dvousítný třídič
  • kolový nakladač s obchodní váhou a tiskárnou

Provádíme zpracování stavebního odpadu (beton, cihla, asfaltové směsi, zemina, sutě apod.) a stavebních materiálů (přírodního, umělého kameniva, strusky apod.), případně paliv (uhlí, koksu) drcením a tříděním na požadované frakce. Materiál lze zpracovat přímo v místě potřeby (na stavbách, v lomech, výrobnách) nebo ve střediscích na zpracování odpadů.

Kapacita (výkon): cca 80–220 t/hod. dle druhu a hmotnosti zpracovávaného materiálu

Kontakt

Vedoucí obchodu – Radim Golka, tel. 731 607 435, golka@petrokamen.cz
Vedoucí výroby – Ing. Petr Piekar, tel. 602 100 522, piekar@petrokamen.cz