OBĚDOVÁ PAUZA V ČASE 11-11:30 HOD. | AKTUÁLNÍ CENÍK PLATNÝ OD 6. 3. 2024

Reckylace materiálů

Společnost Petrokámen s.r.o. nabízí zpracování odpadu pomocí mobilní recyklační linky:

Provádíme zpracování stavebního odpadu (beton, cihla, asfaltové směsi, zemina, sutě apod.) a stavebních materiálů (přírodního, umělého kameniva, strusky apod.), případně paliv (uhlí, koksu) drcením a tříděním na požadované frakce. Materiál lze zpracovat přímo v místě potřeby (na stavbách, v lomech, výrobnách) nebo ve střediscích na zpracování odpadů.

Kapacita (výkon): cca 80–220 t/hod. dle druhu a hmotnosti zpracovávaného materiálu

Kontakt

Obchod – Lukáš Červený, tel. 731 607 435, cerveny@petrokamen.cz
Vedoucí výroby – Ing. Petr Piekar, tel. 602 100 522, piekar@petrokamen.cz

© 2024 Petrokámen s.r.o. Všechna práva vyhrazena.