OBĚDOVÁ PAUZA V ČASE 11-11:30 HOD. | AKTUÁLNÍ CENÍK PLATNÝ OD 6. 3. 2024

Struska ocelárenská 11/22

Struska ocelářská 11/22

Použití: Vhodná do konstrukčních vrstev polních cest, násypy, zásypy a obsypy inženýrských sítí.

Frakce: 11/22

350 Kč za 1 t

424 Kč vč. DPH

Podobné produkty

Ukládka výkopové zeminy (17 05 04)

170 Kč/tuna

206 Kč/tuna vč. DPH

Ukládka asfaltu (17 03 02)

250 Kč/tuna

303 Kč/tuna vč. DPH

Ukládka tašky a keramické výrobky (17 01 03)

250 Kč/tuna

303 Kč/tuna vč. DPH

Ukládka cihel (17 01 02)

170 Kč/tuna

206 Kč/tuna vč. DPH

© 2024 Petrokámen s.r.o. Všechna práva vyhrazena.