Recyklace

Recyklujeme zeminy a stavební odpady na výrobky opětovně použitelné na stavbách. Recyklaci provádíme mobilními drtícími a třídícími linkami přímo na stavbách nebo ve sběrných dvorech. Nejčastějšími recyklovanými stavebními odpady jsou zeminy, zeminy s kamením, směsi použitého kameniva, kolejové svršky, betony, stavební sutě, cihly, asfaltové vyfrézky a kry.