Výroba a zpracování kameniva

Vyrábíme a zpracováváme kamenivo mobilními drtícími a třídícími linkami v kamenolomech a pískovnách v rámci celé ČR a Slovenska na základě oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.