Zeminy a odpady

Aktuální CENÍK.

Zajišťujeme ukládku přebytečné výkopové zeminy a stavebních odpadů.

Zajišťujeme dodávku zeminy a stavebních odpadů vhodných pro stavební a rekultivační účely.
Zajišťujeme úpravu, zpracování a prodej zeminy vhodné pro stavební a rekultivační účely.

Aktuální CENÍK.

Zajišťujeme recyklaci stavebních odpadů.